पदाधिकारीहरु

Image

मा. बालानन्द पौडेल

अध्यक्ष
Image

मा. जुध्द बहादुर गुरूङ

सदस्य
Image

मा. अमर राज मिश्र

सदस्य
Image

रामकृष्ण सुवेदी

सचिव