कर्मचारी विवरण

क्र सं नाम थर पद महाशाखा शाखा ईमेज ईमेल मोबाईल नं. कार्यालय टेलिफोन नं.
बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्‍याल सचिव begendra.paudyal@nepal.gov.np ४२००५९२
किशोर जंग कार्की सह-सचिव नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा kkishorj@gmail.com ९८५१०९५५९५ ४२००८७५
निर्मल ढकाल उपसचिव (राजस्व) वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तीय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन शाखा nirmal.dhakal@nnrfc.gov.np ९८५११३५९९८ ४२००६६९
कृष्ण कुमार कार्की उपसचिव (कानुन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा कानून शाखा krikukarki@gmail.com ९८४१३६३९७२ ४२००६७६
नमराज घिमिरे उपसचिव (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा nama.ghimire@gmail.com ९८४१३८०१८७ ४२००६७९
दिनेश भट्टराई उपसचिव (तथ्याङ्क) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा तथ्याङ्‍क विश्लेषण शाखा dinesh.bhattarai@nnrfc.gov.np ९८४१५००७५९ ४२११६०१
कपिल प्रसाद सुवेदी उपसचिव (राजस्व) वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा राजश्‍व बाँडफाँट शाखा kapil.subedi@nnrfc.gov.np ९८४१४११७२८ ४२००६५९
बिन्देश्‍वर प्रसाद लेखक उप सचिव (राजस्व) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखा lekhakbpl@gmail.com ९८४१२०५४९० ४२००६५९
अनिता पौडेल उपसचिव (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा योजना अनुगमन तथा कार्यक्रम शाखा anita.paudel@nnrfc.gov.np ४२११४३०
१० रत्नमणी गुप्ता उपसचिव (जियोलोजी) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा खनिज पदार्थ परिचालन शाखा ratnamani.gupta@nnrfc.gov.np ९८४९५१५१८९ ४२००६६४
११ भरत प्रसाद भट्ट उपसचिव (वन) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा वन रोयल्टी तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा ४२००६५९
१२ लक्ष्मी न्यौपाने शाखा अधिकृत (वन) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा वन रोयल्टी तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा laxmi.neupane@nepal.gov.np ९८४१५६००८१ ४२००६५९
१३ विमला काफ्ले शाखा अधिकृत (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा bimala.kafle@nepal.gov.np ९८४१२८८०६४ ४२००६६३
१४ सुनिता थापा शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तिय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋण: व्यवस्थापन ४२००८७२
१५ नरकुमारी राई शाखा अधिकृत (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा सचिवालय ९८४१४६२२८९ ४२००३९२
१६ खुमलाल भुसाल लेखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा आर्थिक प्रशासन शाखा kbhusal77@gmail.com ९८५११७७१७३ ४२००६५३
१७ पोष्‍टराज पौडेल इन्जिनियर (हाइड्रोपावर) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा विद्युत तथा जलस्रोत रोयल्टी शाखा ४२००३९२
१८ सीता देवी न्यौपाने शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा योजना अनुगमन तथा कार्यक्रम शाखा sitaneupane2080@gmail.com ९८४९८५१८०४ ४२००८७३
१९ ईन्दिरा न्यौपाने शाखा अधिकृत (प्रशासन) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा पर्वतारोहण रोयल्टी तथा पर्यटन शाखा indirabhj@gmail.com ९८४९५४२१३३ ४२००६५९
२० लक्ष्मी कुमारी पन्त शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखा ४२००५९३
२१ विष्नु कुमारी न्यौपाने शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा bishnu.kneupane@nepal.gov.np ९८४७२२६०६९ ४२००२७२
२२ विनोद कुमार दत्त शाखा अधिकृत (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखा duttabinod269@gmail.com ९८४१८२८०१० ४२००३९२
२३ सुवास खत्री शाखा अधिकृत (राजस्व) वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा राजश्‍व बाँडफाँट शाखा ४२००६५९
२४ कमल सिंह कटुवाल नायव सुब्बा वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा kdkatuwal34@gmail.com ९८४१९८२४१३ ४२००५९४
२५ कमल गौतम नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा जिन्सी शाखा ९८४१२३८४०० ४२००८७३
२६ खेमराज अर्याल नायव सुब्बा प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी महाशाखा khemraj.aryal78@gmail.com ९८४१५८८९१२ ४२००८७२
२७ रमेश आचार्य नायव सुब्बा वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तीय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन शाखा ४२००८७४
२८ नरहरी घिमिरे लेखापाल नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा आर्थिक प्रशासन शाखा narahari.ghimire@nnrfc.gov.np ९८५११९९८२७ ४२००८७३
२९ बीरेन्द्र अधिकारी नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखा imbirendra32@gmail.com ९८४१२५६७९१ ४२००८७३
३० ईश्‍वर पौडेल नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा ip.ppn2048@gmail.com ९८५७६४९१३८ ४२००८७२
३१ सामना सुवेदी नायव सुब्बा प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा रोयल्टी महाशाखा samana.subedi@nepal.gov.np ९८५११२०२१८ ४२००५९३
३२ याम प्रसाद रेग्मी कम्प्युटर अपरेटर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा yp.regmi1@gmail.com ९८५१०७७६८७ ४२००८७७
३३ शोभा सुबेदी कम्प्युटर अपरेटर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा sova123subedi@gmail.com ९८४३६९७०९६ ४२००८७२