कर्मचारी विवरण

क्र.सं नाम थर पद महाशाखा शाखा ईमेज ईमेल मोबाईल नं. कार्यालय टेलिफोन नं.
भरतमणि सुवेदी सचिव ४२००५९२
ज्ञानेन्द्र पौडेल सहसचिव नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा
यमुना प्रधान सहसचिव वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा yamuna.pradhan@nnrfc.gov.np ९८४१५४०५२५ ४२११६०१
गणेश राज वस्ती सहसचिव प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा ganeshraj.osti@gmail.com ९८६३९१४८७४ ४२००६४९
दिनेश भट्टराई उपसचिव (तथ्याङ्क) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा तथ्याङ्‍क विश्लेषण शाखा dinesh.bhattarai1@nepal.gov.np ९८४१५००७५८ ४२११६०१
लक्ष्मी प्रसाद रेग्मी उप-सचिव नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा laxmip.regmi@nnrfc.gov.np ९८५२६७८८०० ४२००६६३
चुडाराज सापकोटा उपसचिव वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तिय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन शाखा chudaraj.sapkota@nnrfc.gov.np ९८४२५४५८४९ 4200875
नारायण प्रसाद अधिकारी उप-सचिव नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा योजना, अनुगमन तथा कार्यक्रम शाखा narayan.adhikari@nnrfc.gov.np ९८४१५५५६०८ ४२००८७२
राजु बस्‍नेत उपसचिव नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखा raju.basnet@nnrfc.gov.np ९८४१८७८८११ ४२००८७२
१० नारन प्रसाद पोखरेल उपसचिव (कानुन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा कानून शाखा ९८४१५६४७१४ ४२००६७६
११ केशव पोखरेल लेखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा आर्थिक प्रशासन शाखा creativepokharel@gmail.com ९८४१५५२७५९ ४२००६५३
१२ लक्ष्मी कुमारी न्यौपाने शाखा अधिकृत (वन) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा वन रोयल्टी तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन शाखा laxmi.neupane@nepal.gov.np ९८४१५६००८१ ४२००६५९
१३ विमला काफ्ले शाखा अधिकृत (प्रशासन) नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा bimala.kafle@nepal.gov.np ९८४१२८८०६४ ४२००८७२
१४ राजन कुमार रेग्मी शाखा अधिकृत वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा राजश्व बाँडफाँड शाखा rajankumar.regmi@nnrfc.gov.np ९८४१४५८४०२ ४२००८७५
१५ नरकुमारी राई शाखा अधिकृत (प्रशासन) माननीय सदस्य श्री जुध्द बहादुर गुरुङज्यूको सचिवालय nara.rai@nnrfc.gov.np, narar072@gmail.com ९८४१४६२२८९ ४२००६७६
१६ प्रमिला भण्डारी शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय pramila.bhandari@nnrfc.gov.np ९८४९४२१३७२ ४२००५९२
१७ गंगाराम भण्डारी शाखा अधिकृत वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा वित्तिय हस्तान्तरण तथा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन शाखा gangaram@nnrfc.gov.np, ९८५१०२९५५९ ४२००८७४
१८ सुनिता फुयाँल (घिमिरे) वातावरणविद् (रा.प. तृतीय) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा रोयल्टी तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्‍कन शाखा sunita.phuyal@nnrfc.gov.np ९८४१४३६२६७ 4200663
१९ शितल बहादुर रावल शाखा अधिकृत मा. सदस्य विपिन राज निरौलाज्यूको सचिवालय rawalshital122@gmail.com ९८४११६२५८२ ४२००८७२
२० सन्तोष लामिछाने शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखा santosh.lamichhane@nnrfc.gov.np ९८५११७४६०२ ४२००८७२
२१ ईन्दिरा न्यौपाने शाखा अधिकृत (प्रशासन) प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा पर्वतारोहण रोयल्टी तथा पर्यटन शाखा indira.neupane@nnrfc.gov.np , indirabhj@gmail.com ९८४९५४२१३३ ४२००६५९
२२ शर्मिला लामिछाने शाखा अधिकृत नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा योजना, अनुगमन तथा कार्यक्रम शाखा sharmila.lamichhane@nnrfc.gov.np, sharmee.676@gmail.com ९८४१७००७५५ ४२००६६७
२३ माधव सुवेदी शाखा अधिकृत मा. सदस्य अमर राज मिश्रज्यूको सचिवालय ९८४२३१३५७२ ४२००६६७
२४ आदर्श ढकाल कम्प्युटर इन्जिनियर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा adarsha.dhakal@nepal.gov.np ९८५६०१४५१३
२५ कमल सिंह कटुवाल नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा (पुस्तकालय व्यवस्थापन) kamal.katuwal@nnrfc.gov.np, kdkatuwal34@gmail.com ९८४१९८२४१३ ४२००५९४
२६ दिवस भट्टराई कम्प्यूटर अपरेटर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन divas.bhattarai@nepal.gov.np, divas.bhattarai@gmail.com ९८५११३८०९७
२७ रमेश आचार्य नायव सुब्बा वित्तीय ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा (जिन्सी व्यवस्थापन) ramesh.acharya@nnrfc.gov.np, acharyaramesh2013@gmail.com ९८४२९९२२२३ ४२००८७४
२८ बीरेन्द्र अधिकारी नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा सहसचिवको सचिवालय birendra.adhikari@nnrfc.gov.np, imbirendra32@gmail.com ९८४१२५६७९१ ४२००८७३
२९ सुस्मा मरासिनी लेखापाल नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा आर्थिक प्रशासन शाखा susma.marasini@nnrfc.gov.np, marasinisusma@gmail.com ९८५८७५७५७६ ४२००८७२
३० गीता चपाई नायब सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा geeta.chapain@nnrfc.gov.np ९८४८२३३९९३ ४२००८७२
३१ सामना सुवेदी नायव सुब्बा प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखा सहसचिवको सचिवालय samana.subedi@nepal.gov.np ९८५११२०२१८ ४२००५९३
३२ ईश्‍वर पौडेल नायव सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा ip.ppn2048@nnrfc.gov.np , ip.ppn2048@gmail.com ९८५७६४९१३८ ४२००८७२
३३ रमा गोतामे कम्प्यूटर अपरेटर माननीय अध्यक्षज्यूको सचिवालय rama.gotame@nnrfc.gov.np, ramagotame2@gmail.com ९८४१६९४२७६ ४२००६७९
३४ दिल कुमार श्रेष्ठ कम्प्यूटर अपरेटर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन शाखा dil.shrestha@nnrfc.gov.np, florakfauna@gmail.com ९८४१७१०१९९ ४२००८७२
३५ सुरेश चौधरी कम्प्यूटर अपरेटर नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन suresh.chaudhary@nnrfc.gov.np, reshchukaha@gmail.com ९८४९६७३४३८ 4200872
३६ साधना पोखरेल नायब सुब्बा नीति विश्लेषण तथा ब्यबस्थापन महाशाखा प्रशासन ९८४५४५७७००
३७ विमलप्रसाद आचार्य हलुका सवारी चालक करार ९८४९९०६३६३ ४२००८७२
३८ राजु थापा मगर हलुका सवारी चालक करार ९८६०२२८६७० ४२००८७२
३९ भरत सुवेदी हलुका सवारी चालक करार ९८४६३३६१६१ ४२००८७२
४० भोला काफ्ले हलुका सवारी चालक करार ९८४३६०३५०८ ४२००८७२
४१ राजु महर्जन हलुका सवारी चालक करार ९८४१३६६१३९ ४२००८७२
४२ अनिल क्षेत्री हलुका सवारी चालक करार ९८६७६८३५८४ ४२००८७२
४३ सरोज खत्री हलुका सवारी चालक करार ९८४४३०६९२९ ४२००८७२
४४ नमिता अर्याल कार्यालय सहयोगी करार ९८४५५८०४७५ ४२००८७२
४५ अनुजा गैरे कार्यालय सहयोगी करार 9847121416 ४२००८७२
४६ दुर्गा दास श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी करार ९८४१२६१०७० ४२००८७२
४७ राजेन्द्र ढुङ्‍गेल कार्यालय सहयोगी करार ९८४३१७२३९८ ४२००८७२
४८ धनेश्‍वर पोखरेल कार्यालय सहयोगी करार ९८६०७९९९७२ ४२००८७२
४९ दुर्गा चौधरी कार्यालय सहयोगी करार ९८२२८५६६१६ ४२००८७२
५० रमा घिमिरे कार्यालय सहयोगी करार ९८६२९०९१०८ ४२००८७२